Methoden

Community research

Een gemeenschap valt of staat bij verbinding.

Research communties vormen een mooie manier om in gesprek te gaan met grote(re) groepen consumenten. En om die gesprekken langere tijd te aan te gaan met elkaar en zo nieuwe dingen te leren. Ze vormen een efficiënte en inspirerende manier om verbinding te leggen en inzicht te krijgen, door middel van vragen, opdrachten en uiteraard gesprekken.

Beautiful Lives benadert research communities op een kwalitatieve manier. Niet alleen het aantal posts en de data zijn belangrijk. Juist diepgaande inhoudelijke gesprekken met betrokken consumenten zijn leidend. We zoeken niet naar oppervlakkige inzichten, maar naar menselijke motivaties en human based oplossingen. Om die reden worden conversaties in onze communities ook altijd gevoerd door onze onderzoekers. Als leidraad gebruiken we daarvoor een verrassend engagement plan. Als geen ander weten wij hoe je aan de hand van verbinding impact creëert.

Social Listening

Waarom vragen stellen als je de antwoorden al hebt?

Traditioneel gaat marktonderzoek over het stellen van de juiste vragen, zodat we de antwoorden op een slimme manier kunnen analyseren. Anno nu hoeven we de vragen voor veel onderwerpen helemaal niet meer te stellen. Op sociale media bespreken mensen spontaan hun wensen, ervaringen en geven ze hun mening over van alles en nog wat. Het gaat er nu om dat je goed kunt luisteren.

Verschillende Social Media monitoring tools zoeken het internet af om te achterhalen wat mensen zeggen over een merk of product, hoe vaak ze het zeggen en of de berichten positief of negatief zijn. Beautiful Lives gaat verder dan een dashboard. We analyseren de user generated content op een kwalitatieve manier en bekijken ook de context waarin iets gezegd wordt. We achterhalen beleving, behoeften en motivaties. Niet alleen wat mensen zeggen of vragen en hoe ze dat doen, maar juist ook waarom ze het zeggen.

Customer journey research

Waar is de klant in customer journey onderzoek?

Customer journey onderzoek is hot. Vooral online en in de (zakelijke) dienstverlening wordt steeds vaker de klantreis in kaart gebracht. Vaak gebeurt dat echter vanuit een interne focus. Aan de hand van de customer touchpoints van het huidige aanbod wordt gekeken waar optimalisaties liggen. Daarbij wordt vaak wel over de klant, maar niet met en vanuit de klant gedacht.

Bij het customer journey onderzoek van Beautiful Lives staat de individuele ‘reiziger’ centraal. Samen met consumenten herbeleven wij de reis die zij hebben gemaakt. Op een brownpaper en aan de keukentafel, formuleren we de verschillende stappen, touchpoints en moments of truth, inclusief de onderliggende behoeften en de beleving. Niet zelden blijkt dat de journey breder is dan de touchpoints van een product of dienst. Beautiful Lives biedt daarmee naast optimalisaties van het bestaande proces ook hele nieuwe inzichten en business opportunities.

Self Directed Photography

Cameraman van je eigen documentaire.

De wereld wordt steeds visueler. Ieder al dan niet memorabel moment wordt vastgelegd en geshared op Facebook of Instagram. Niet vreemd ook dat foto-analyse tegenwoordig een veel gebruikte methode is. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Maar is dat wel zo?

Al sinds het prille begin van Beautiful Lives is het analyseren van foto’s een essentieel onderdeel van onze filosofie. Al meer dan 10 jaar kijken we ‘over de schouders’ mee naar de dagelijkse routines die mensen zelf vastleggen. Als geen ander weten we dat essentie van Self Directed Photography niet zozeer is dát mensen fotograferen, maar hoe ze dat doen. In concrete opdrachten vragen we mensen expliciet om uit te zoomen en zoveel mogelijk context mee te nemen in hun foto’s. De beelden hoeven niet perfect te zijn, ze moeten een verhaal vertellen. Een verhaal over gedrag, momenten, routines en relaties, maar vooral over het waarom daarachter. Juist dat verhaal maakt inzichtelijk hoe de consument jouw product of merk beleeft.

Consumer connect

Als je wilt leren hoe een leeuw jaagt…

Leren over consumentengedrag en de motivaties daarachter, doe je het beste op de plaats waar dat gedrag zich voordoet. Door mensen in hun natuurlijke context op te zoeken en (voor even) onderdeel te worden van hun dagelijkse routines, ga je niet alleen begrijpen waar het over gaat, je gaat het ook voelen. Dat, in combinatie met diepgaande kennis, vormt de ultieme basis om de juiste business beslissingen te kunnen nemen.

Bij consumer connects draai je een tijdje mee in het dagelijks leven van een consument. Eventjes ben je echt onderdeel van een gezin of een routine en neem je actief deel aan de dagelijkse activiteiten. Uiteraard worden de consumenten zorgvuldig geselecteerd en uitgebreid gebriefd. Maar de dingen die jullie tijdens de connect doen, zijn zo dagelijks als het maar kan. Beautiful Lives biedt verschillende soorten connects, die altijd starten en eindigen met (de)briefings. Hierdoor bieden de connects niet alleen een verfrissende beleving, maar worden inzichten ook benoemd, vastgelegd en vertaald naar de eigen business.

Individuele gesprekken en focusgroepen

De kracht van een goed gesprek…

Als geen ander zijn de onderzoekers van Beautiful Lives in staat om verbinding te leggen. In individuele gesprekken of groepsgesprekken, bij mensen thuis of op een onderzoeklocatie. Vanuit die verbinding, met behulp van een breed scala aan creatieve onderzoekstechnieken,  krijgen we de onderste steen boven.

Ons uitgangspunt daarbij is om de vraag van onze opdrachtgever te bekijken vanuit het perspectief van hun consumenten. We kijken altijd naar de betekenis van producten en diensten in het dagelijks leven van consumenten. Of het nu gaat om nieuwe concepten, designs, communicatie uitingen of merken en producten. Dat vormt de basis voor ons advies aan opdrachtgevers.