Expertises

g

Doelgroepen & segmentatie

Passie voor mensen.

Beautiful Lives is als geen ander in staat om diepgaand inzicht te bieden in de behoeften en motivaties van mensen. Inzicht in de onbewuste drijvers achter menselijk gedrag vormt de basis voor onze segmentaties. Dat we dat doen vanuit de dagelijkse context van mensen, spreekt voor zich!

Op basis van behoeften en motivaties ontwikkelen wij succesvolle segmentaties. We geven we een gezicht aan verschillende doelgroepen, onder meer door ze visueel te maken en te vertalen in persona’s. In samenwerking met onze kwantitatieve partners brengen we o.a. ook de grootte, waarde en de mediaconsumptie van de doelgroepen in kaart. Bij Beautiful Lives leer je niet alleen over je doelgroepen, je leert ze kennen.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >

c

Branding, communicatie & design

Het merk als verbinding tussen mens en aanbod.

Volgens Beautiful Lives hebben merken een brugfunctie en zijn marketeers bruggenbouwers. Zij leggen vanuit hun merk verbinding met de doelgroep en hebben daarvoor eindeloos veel (online en offline, BTL en ATL) mogelijkheden tot hun beschikking. Wat kies je waarvoor en met welke content bouw je de optimale brug? Wat doe je met je design?

Dat begint natuurlijk met grip op je merk, een heldere positionering en een goede doorvertaling naar een big idea voor communicatie en design. In de visie van Beautiful Lives is het hebben van een sterk en scherp big idea hét startpunt van succesvolle communicatie. Het geeft richting aan de invulling van alle communicatie uitingen en middelen. Wij onderzoeken communicatie, van campagnes tot verpakkingsontwerp en toetsen dit altijd aan de twee belangrijkste pijlers van het merk: de consument en het big idea.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >

h

Customer Experience

Een menselijk perspectief op de customer journey

Customer experience gaat over hoe een gebruiker de interactie met jouw product, dienst, merk of bedrijf beleeft. Bewust en onbewust, op verschillende momenten en over alle (online en offline) kanalen en communicatiemiddelen heen. De customer experience is de ruggengraat van je klantrelatie, waarop je maar beperkt invloed hebt. Better make it work then!

Beautiful Lives zet bij customer experience de gebruiker centraal. We kijken daarbij verder dan ‘touch points’: we verkennen de klant als mens, met zijn persoonlijke drijfveren en in zijn eigen context. Deze beïnvloeden immers hoe hij zijn reis beleeft en welke keuzes hij maakt. Daarnaast bekijken we jouw organisatie als mens: welke relatie wil je aangaan met de klant en hoe geef je hier op een menselijke manier invulling aan? Dit maakt kansen zichtbaar voor meer betekenisvol contact met klanten, op bestaande én nieuwe momenten. Deze kansen vertalen we door naar een succesvolle invulling van kanalen, werkprocessen en het gedrag van je medewerkers.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >

b

Retail & shopper

Stop de keuzestress!

De keuzemogelijkheden die we hebben als we iets willen kopen, zijn oneindig. Kopen via clicks bedreigt de bricks, maar online en offline kunnen elkaar ook heel goed aanvullen. We geven meer geld uit als het makkelijk is om te vinden wat we zoeken en als we verleid worden: dit kunnen we niet laten liggen. Plannen, zoeken, kiezen en kopen: het Path to Purchase is tegenwoordig best complex, met categorie-grenzen die vervagen en veranderende (online en offline) kanalen.

bloemmensen

Vanuit onze kennis op het gebied van behavioural economics en motivationele drijfveren, registreert en duidt Beautiful Lives shopper gedrag. We leggen de relatie tussen shopper en consument. We achterhalen hoe shopper missions en shopper occasions in de categorie werken. En vertalen dit naar consumer driven categorievisies, campagnes en optimalisaties van assortiment en van winkelinrichting.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >

i

Innovatie & conceptontwikkeling

Waardevolle innovatie start bij de gebruiker.

Dat lijkt best logisch. Als je hen blij maakt, maken ze jou blij. Toch zien we veel voorbeelden van innovatie, waarbij niet de gebruiker maar technologieën, features of processen het vertrekpunt zijn. De vertaalslag naar de relevante waarde voor gebruikers ontbreekt.

Beautiful Lives gelooft in human based innovation: innovatie waarin de behoeften en motivaties van (potentiële) gebruikers centraal staan. We zoeken consumenten op in hun dagelijks leven en spotten onvervulde behoeften en kansen. We organiseren workshops waarin consumenteninzichten en inspiratie, van binnen en buiten de categorie, leiden tot creatieve magie en tot een heel nieuwe blik op innoveren. En we toetsen innovaties en concepten diepgaand en efficiënt onder potentiële gebruikers.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >

s

Social media & communities

De waarheid ligt op straat!

Mensen die met elkaar praten en belevingen en meningen uitwisselen, zijn van alle tijden. Social media hebben dit niet veranderd, hooguit breder, toegankelijker en zichtbaarder gemaakt. En daarin schuilt een enorme kans voor marketeers. Het is makkelijker dan ooit om naar je klanten te luisteren en om met ze te praten.

Beautiful Lives luistert en praat met mensen, ook online. We gebruiken state of the art technologie om iets te doen dat zo oud is als de weg naar Rome: verbinding maken met mensen. Via Social media listening en Communities horen wij wat mensen, spontaan, gevraagd of ongevraagd te vertellen hebben. We analyseren dit op een kwalitatieve manier en achterhalen beleving, behoeften, motivaties, frustraties en vraagstukken die er leven. Vervolgens vertalen we dit naar concrete aanbevelingen en oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Meer info?
Vraag het één van onze experts >